Webshop Trustmark

Ouderwetsspelen.nl

Als je bij ons iets besteld hebben wij gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Met deze gegevens springen wij altijd zorgvuldig mee om en gaan er veilig mee om.

Wat wij met deze gegevens doen leggen wij hier graag uit. Is deze uitleg niet duidelijk genoeg en heb hier nog vragen over neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

In verband met af en toe wijzigen in het privacybeleid raden wij aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Laatste wijziging : 15-12-2023

 

 

Verwerking Persoonsgegevens :

Joël Speelgoed gevestigd aan de Victoriagang 34 , 2719 CV Zoetermeer.

Verwerking vindt plaats op het moment als er gegevens in onze webshop worden achter gelaten om een bestelling te kunnen plaatsen.

In sommige gevallen verkrijgen wij gegevens van iemand anders dit als een bestelling naar een ander adres of persoon moet worden afgeleverd. Deze gegevens krijgen wij direct van jouw.

 

Wat zijn Persoonsgegevens :

Dit zijn alle gegevens die betrekking tot jezelf hebben, zoals het telefoonnummer, de adresgegevens,je  email adres. Maar ook je IP-adres valt hier onder en je bestelnummer.

Hoelang wij je gegevens bewaren:

Je gegevens hebben wij nodig op het moment dat je iets bij ons besteld. Wat wij nodig hebben :

Je adresgegevens , je e-mail adres , je telefoonnummer ( niet verplicht, wel handig bij vragen of onduidelijkheden) , het bezorgadres.

Met deze gegevens kunnen wij  de bestelling uit voeren en de bestelling aan de juiste persoon of het juist adres laten bezorgen.

Word er een bestelling geplaatst die bv voor jouw bedoeld is als cadeau zal deze persoon jouw adresgegevens achter laten zodat wij de bestelling op jouw adres kunnen bezorgen.

Gegevens worden altijd 2 jaar lang bewaard mits anders is afgesproken. Wil jij je gegevens verwijdert hebben kan je contact met ons opnemen en zullen wij alle gegevens van jouw en de hele account verwijderen.

Accountgegevens :

Aanspreektitel , meneer of mevrouw ( of geen van beide) , bezorgadres , factuuradres ,

e-mail adres , telefoonnummer ( niet verplicht) betaalgegevens via Mollie.

Je betaalgegevens worden door Mollie bewaard en niet door ons opgevraagd. Indien er iets met de bestelling fout gaat en wij het bedrag terug  storten worden de gegevens via Mollie opgevraagd om het volledige bedrag op de juiste rekening terug te kunnen storten.

In je account bewaren wij ook de bestelgeschiedenis en de optie van levering of dat een bestelling is opgehaald.

Je gegevens worden beschermd door JouwWeb.nl. Alle gegevens worden in een database bewaard en zullen niet worden doorgegeven aan een derde partij.

Je account blijft 2 jaar bestaan, log jij dus 2 jaar lang niet meer in bij ons worden alle gegevens automatisch verwijdert.

Wil jij tussentijds jouw gegevens laten verwijderen kun je dit aan ons kenbaar maken. Alle gegevens worden dan onmiddellijk van je verwijdert.

Je accountgegevens worden uitsluitend gedeeld met de vervoerders. Dit is nodig om je bestelling op het juiste adres te laten bezorgen.

Gegevens via de klantenservice

Neem jij contact met ons op via de klantenservice hebben wij jouw bestelnummer of postcode  nodig. Vanuit deze gegevens kunnen wij jouw herkennen en kunnen wij alle vragen beantwoorden en onze service verlenen.

Alle telefoongesprekken worden bij ons NIET opgenomen en worden uitsluitend gebruikt om service te kunnen verlenen.

Berichten over aanbiedingen c.q. nieuwe artikelen

Wil jij graag berichten ontvangen over nieuwtjes, aanbiedingen of uitverkoop laat dit even aan ons weten. Wij zullen contact met je opnemen vanuit je account om de gevraagde info te kunnen mailen.

Wij zullen deze info nooit vanuit ons mailen i.v.m. het privacybeleid wat wij bieden.

Je kan je tijdens het aanmaken van een account aanmelden voor een nieuwsbrief, doe je dat niet zullen wij geen ongevraagde mails versturen.

Wil jij je voor een evt nieuwsbrief afmelden kan je dit aangeven of zelf in je account aanpassen.

Analyse

Wij houden ons Niet bezig met het analyseren van het koopgedrag van onze klanten. Wij hechten meer waarde aan het koopgedrag van onze klanten in onze webshop en zullen altijd proberen door dit koopgedrag onze dienstverlening te verbeteren .

Reviews

Wij vinden Reviews helemaal leuk. Helaas ontbreken deze nog op onze site of op Google.

Indien je iets bij ons hebt gekocht kan je als je wil een Review voor ons achter laten. Hieruit kunnen wij onze service verbeteren en de reviews zijn zeer waardevol voor onze andere klanten.

Wil jij je review verwijderen kan dit natuurlijk altijd.

Fraude

Hier zit niemand op te wachten, vandaar wij geen enkele betalingsgegevens opvragen en geen inzicht in hebben. Al deze gegevens worden door Mollie bewaard.

Facebook en Instagram

Lijk jij een artikel op facebook of Instagram van ons krijgen wij geen toegang tot je account of van je vrienden. Wij hebben geen enkele toegang tot welke gegevens dan ook.

Indien je het nog niet wist, je kan in instellingen van Facebook of Instagram je privacy zelf instellen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen kun je in loggen en zelf aanpassingen doen via je account. Lukt het niet of heb je vragen helpen wij natuurlijk altijd graag.

Neem bij vragen altijd contact met ons op.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

info@ouderwetsspelen.nl

 

 

 

Zie hier het volledige privacybeleid van Joël Speelgoed:

Privacybeleid Joël Speelgoed
https://www.ouderwetsspelen.nl
Over ons privacybeleid
Joël Speelgoed geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Joël
Speelgoed. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/12/2023, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
JouwWeb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.
Webhosting
MijnDomein
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
Geen

Verzenden en logistiek
DPD , DHL en PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL, DPD en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
en woonplaatsgegevens met de vervoerders delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL, DPD of PostNL onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking gesteld.

Facturatie en boekhouden
JouwWeb.nl
 Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
JouwWeb. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen.JouwWeb is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. JouwWeb gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

Wij werken niet met externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Joël Speelgoed op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens 2 jaar. Logt u 2 jaar niet in worden uw gegevens automatisch verwijderd .Wenst u eerder geen gebruik meer te willen maken van onze diensten kunt u dit aangeven en zullen wij alle gegevens van u verwijderen.
 Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten
grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van
uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Joël Speelgoed. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Joël Speelgoed
Victoriagang 34

2719CV Zoetermeer Nederland

T (06) 16833586 ,

E-mail: info@ouderwetsspelen.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Elisabeth Eisbach